0 2 mol oksijen gazındaki molekül sayısı kaçtır?

0 2 mol oksijen gazındaki molekül sayısı kaçtır?

0,2 mol oksijen gazındaki molekül sayısı kaçtır?

Cevap:

  • 1 mol oksijen gazında (O₂’de) 6,02ₓ10²³ molekül vardır.

  • 0,2 mol oksijen gazında (O₂’de) 1,204ₓ10²³

Molekül vardır.