Yukarıdaki şeklide verilen 1. baskül üzerindeki ağırlığın 1 kg eksiğini, 2. baskül ise üzerindeki ağırlığın 2 katını göstermek- tedir

Yukarıdaki şeklide verilen 1. baskül üzerindeki ağırlığın 1 kg eksiğini, 2. baskül ise üzerindeki ağırlığın 2 katını göstermek- tedir. Bu basküllere çıkan Sinan ağırlığını 1. baskülde x kg, 2. baskülde y kilogram olarak görüyor.

x + y = 209 olduğuna göre Sinan’ın gerçek ağırlığı kaç kg’dir?