Yukarıda özellikleri verilen canlıda hücre bölünmeleri gerçekleşirken aşağıdakilerden hangisi gözlenmez?

  • Eşeysiz olarak çoğalabilmektedir.
  • Ototrof beslenmektedir.
  • Tohum ile çoğalmaktadır.

Yukarıda özellikleri verilen canlıda hücre bölünmeleri gerçekleşirken aşağıdakilerden hangisi gözlenmez?
A) Sitokinezin ara lamel ile gerçekleşmesi
B) Gamet oluşumu
C) Döllenme olayının gerçekleşmesi
D) DNA replikasyonu
E) Sentriyollerin zıt kutuba çekilmesi​

Yukarıda özellikleri verilen canlıda hücre bölünmeleri gerçekleşirken aşağıdakilerden hangisi gözlenmez?

Cevap: Döllenme olayının gerçekleşmesi eşeyli canlılarda görülür. Doğru cevap C dir.