Yukarıda iki çeşit balın ağırlıkları ve doluluk oranları verilmiştir


Yukarıda iki çeşit balın ağırlıkları ve doluluk oranları verilmiştir.

Bal çeşitleri birbirine karıştırılmadan eşit ha cimli kaplara doldurulmak isteniyor.

Bu iş için en az kaç kaba ihtiyaç vardır?

Bu iş için en az kaç 17 kaba ihtiyaç vardır

1 Like