Yaş problemi

çözemedim yardımcı olur musunuz

Bir ailede baba, dede ve yaşları farklı 3 çocuk bulunmak-
tadır.
II. Çocukların yaşları toplamı 33 tür.
III. En büyük çocuk babasının yaşına geldiğinde dede ile ba-
banın yaşları toplamı 130, ortanca çocuk babasının yaşı-
na geldiğinde dede ile babanın yaşları toplamı 140, en kü-
çük çocuk babasının yaşına geldiğinde dede ile babanın
yaşları toplamı 144 olacaktır.
Buna göre, en büyük çocuğun bugünkü yaşı kaçtır?
A) 15
B) 17
C) 16
D) 18
E) 14
6E 7.A
OMIX X300
9.
243