Yarıyıl ödevim

Şekil-1’de her bir virüsün etkilediği alan eşittir.

Şekil-2’de her bir virüsün etkilediği alan eşittir.

Buna göre birimkare cinsinden A virüsünün etkilediği alanin, B virüsünün etkilediği alana oranı aşağıda- kilerden hangisi olabilir?