Yardım lufn

%665
artış
OCAK-EYLÜL DÖNEMİ İSTANBUL HAVALİMANLARI
(Milyon)
TOPLAM YOLCU SAYISI
2021
IST X
9690
artış
TXX
SAW X
9628
artış
2022
L
ISTANBUL HAVALİMANI
YOLCU SAYISI (Milyon)
19
2021
SÖZEL BÖLÜM
8. SINIF TÜRKÇE TESTİ
2022
SABİHA GÖKÇEN
YOLCU SAYISI (Milyon)
2021
2022
42,6
70,1
25
47,6
17,6
22,5
7. Antalya’nın Serik ilçesinde yer alan Aspendos, gü-
nümüze kadar ulaşan görkemli bir antik kenttir.
1
Antik tiyatrosuyla bilinen kent, Akalar tarafından
inşa edilen bir yerleşim yeridir. Biri büyük, biri
küçük iki tepenin üzerine konumlanan, her
yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Aspendos’un
IV
eski zamanlarda en zengin şehirlerden biri olduğu
rivayet edilir.
Bu metindeki numaralanmış sözcüklerden han-
gisi anlatıma öznellik katmıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
O O O O
Samsung Quad Camera
Galaxy Azis ile çekildi
9637
artis
3
9637
artış
%15
arus
IST X SAW X
TOPLAM SEFER SAYISI
2021
A
2022
SEFER SAYISI
2021
2022
SEFER SAYISI
A
Bu infografikten (bilgilendirici görsel) yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) İstanbul Havalimanı yolcu sayısı, 2021’de de 2022’de de Sabiha Gökçen Havalimanı’nınkinden fazladır.
B) 2022’de toplam sefer sayısının yarısından fazlası Sabiha Gökçen Havalimanı’na aittir.
C) 2021 yılı toplam yolcu sayısı, 2022 İstanbul Havalimanı yolcu sayısından azdır.
D) İstanbul Havalimanı’nda 2021 yılındaki sefer sayısı, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 2022 yılındaki sefer sayısıin-
dan fazladır.
2021
2022
A
322.292
462.502
-192.914
313.778
129.378
148.724
8. Turk lirasının en büyük parası olan 200 liranın üze
rinde Türk tasavvuf ve halk şiirinin en önemli tem-
silcisi Yunus Emre’nin portresi görülür. 13. yüzyılda
yaşayan ve ürettiği eserlerle insana sevgi aşılamayı
amaç edinen büyük ozanın birçok eseri vardır.
“Büyük” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de bu metindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Büyük kalabalıklar karşısında şarkı söylemek
hâlâ beni heyecanlandırıyor.
B) Büyüklerimiz saygıyı her zaman, her şeyden üs-
tün tutar.
C) Futbolcuya imza attırarak büyük bir iş çıkardı.
D) Kitap fuarına büyük yazarlar geldiğinden fuar
epey kalabalıktı.