Yardım istiyorum

Screenshot_20230401-161818_OneDrive

xy14

denklem sisteminin çözüm kümesinin elemanları A, B, C ve D noktalarıdır.

Buna göre, ABCD dörtgeninin alanı kaç birimkare- dir?