Yardım eder misiniz arkadaşlar

X, Y, Z ve T atmalarındaki bazı noktaların titreşim yönleri verilmiştir.

Buna göre, hangi atmaların hareket yönü aynı- dir?