Yardım edebilirsiniz mutlu olurum

Yan yana duran ve bozuk oldukları için su damlatan iki musluk ile ilgili şunlar bilinmektedir.

  1. musluk dakikada eş aralıklarla 5 damla, 2. musluk dakikada eş aralıklarla 15 damla dam- latmaktadır.

  2. musluktan düşen her bir damlada 3 ml su var- ken, 2. musluktan düşen her bir damla da 2 ml su bulunmaktadır.

Musluklardan damlayan suyun birikmesi için iki musluğun altına denk gelecek şekilde boş bir kap konuluyor.

Kabin hacmi 245 ml olduğuna göre, kap kaç saniye sonra tamamen dolar?

A) 260

D) 328

B) 296