Yapamadım için soruyorum

20 sorudan oluşan bir sınavda, tüm sorulara cevap veril- mesi şartıyla her doğru cevap için 3 puan verilmekte, her yanlış cevap için 1 puan silinmektedir.

Sınava giren bir kişinin bu sınavdan negatif not alma-

ması için en az kaç soruyu doğru cevaplamalıdır?

A) 5

B) 6

C) 7

E) 9