Yapamadım cevap A yapabilirsiniz bence

Yapamadım cevap A yapabilirsiniz

CEBİRSEL İFADELER-1
12x + 16 br
Bir kenari
4, adim

 1. adim
 2. adim
 3. adım
 4. adımda bir kenarı (12x+16) br olan bir kare vardır.
  • 2. adımda karenin kenarlarının orta noktaları işaretleniyor ve bu noktalar ardışık olarak şekildeki gibi
  doğrusal noktalarla birleştiriliyor. Daha sonra noktali yerlerden kesilip ortada kalan kisim alınıyor.
 5. ve 4. adimda aynı işlem tekrarlanıyor.
  Buna göre 4. adım tamamlandıktan sonra ortaya çıkan karenin alanını veren cebirsel ifade aşa-
  gıdakilerden hangisidir?
  A 18x²+48x +32
  C) 18x2-48x32
  B) 36x²-96x+64
  D) 36x² +96x +64