Yapamadım.. anlamadım!

QUMARA
3
FEN BİLİMLERİ
B DENEME-3
24dan perda tabloda bulunduğu tar det amet yan magst our
gw tak rewere boyam
Bu penyodik tabloda birbirine komşu üç element seçiliyor. Og elementin bulunduğu kuna elementin and yaziyor
Buna göre aşağıdakilerden hangial, seçilen bu üç elementin siniflannin yazm hal olar?
A)
Metal
Ametal
Yan
metal
SAYISAL
BOLUM
13
Amatal
Metal Metal
in derinliğine ve san yoğunluğuna baglidir
CI
Matal
Yan
Yan
metal
Soygar
Amatal Soygat
FEN BİLİMLERİ
N
5. Suntinmaler le vem