Yahudi mezhepleri nelerdir?

Yahudi mezhepleri nelerdir?

ilk Dönem Yahudilik Mezhepleri

İlk dönem Yahudi mezhepleri Samiriler, Sadukiler, Ferisiler ve Esseniler dir. Ortaçağda, Karailik adıyla yeni bir mezhep ortaya çıkmıştır.

Modern Dönemde Yahudi Mezhepleri

Modern dönem yahudi mezhepleri; Reformist, Muhafazakar, Ortodoks ve Yeniden yapılanmacı Yahudilik tir.