Verilen cümlelerin hangisinde digerlerinden farklı bir birleşik fiil kullanılmıştır?

Verilen cümlelerin hangisinde digerlerinden farklı bir birleşik fiil kullanılmıştır?

a)Ahmet, bugün işlere hiç yardım etmedi
b)Sizinle tanıştıgıma memnun oldum
c)Seni ilk gördüğümde birden sana kanım kaynadı
d)Ali, fabrikadaki bütün işlerde yetkili kılındı

Verilen cümlelerin hangisinde digerlerinden farklı bir birleşik fiil kullanılmıştır?

Cevap: “kanı kaybamak” tan dolayı “Seni ilk gördüğümde birden sana kanım kaynadı” cümlesidir.