Veri analizi sorusunu yapamadım

Bir toptancının dört haftada satın aldığı ve elinde kalıp çürüyen ürünler ile ilgili veriler aşağıdaki gibidir. Bu
verilere ait grafik yanında çizilmiştir.
Tablo: Alinan Ürünlerin Miktan ve Çürüyen
Ürünlerin Yüzdesi

 1. hafta
 2. hafta
 3. hafta
 4. hafta
  Alınan ürün
  miktarı (kg)
  240
  360
  250
  480
  çürüyen ürün
  yüzdesi (%)
  5
  15
  20
  25
  Grafik: Alınan ve çürüyen Ürünlerin Miktan
  Ürün miktan
  4804

56
50
121

 1. hafta 2. hafta 3. hafta 4. hafta
  Bu verilere göre grafikte hangi haftada hata yapılmıştır?
  A) 1. hafta
  B) 2. hafta
  C) 3. hafta
  Çürüyen miktar
  Alınan miktar
  Haftalar
  D) 4. hafta