Veri analizi acil çözüm lazım

Acil çözün

VERİ ANALİZİ - 1
120.000
21. Bir marketler zinciri makarna, salça ve yağ ürünlerini üretici firmalarından almak istemiştir. Ma
karna üretimi yapan M fabrikasından, salça üretimi yapan S fabrikasından ve yağ üretimi yapan Y
fabrikasından verilen sipariş miktarları ve bu fabrikaların 1 günde ürettiği ürün miktarlan aşağıdaki
grafiklerde verilmiştir.
Grafik: Ürünlere Göre Sipariş Miktarlan
Sipariş miktarı
88.000-
50.000
A)
299
90° 80°
60
60°
Grafik: Fabrikalara Göre Günlük Ürün Üretim Miktarlan
Üretilen ürün mikteri (Adet)

 • Ürünler
  8.000±
  12
  5.000-
  Fabrikalar grafikte gösterildiği gibi günlük üretimlerine devam ederse siparişlerin tamam-
  lanma sürelerinin dağılımını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?
  B)

D)
120%
88°
88°
g
80%
→ Fabrika