Usteki 73 ü umursamayın soru sayısı

Knoktasından şekildeki gibi v hizi ile eğik atılan cisim yörüngesi üze rindeki L noktasına t sürede geliyor.

backslash a

3x

47

Buna göre, cismin uçuş süresi kaç t dir? (Sürtünme önemsizdir)

mathcal N * 1/3

B) t/2

C) (2t)/3

(4t)/3