Uslu sayılar

osto soyiloda: copma
toplana
xabarlar cyu ise ) isler topkar
11. Bazı büyük sayıların okunuşları aşağıdaki tabloda
verilmiştir.
51
A
L
taken aynı ist farkli - teple
Ebo vuon ca auto
Gerpar
Nobilyon Desilyon
N = 1030
Buna göre,
A) Yalnız 1
I. V + D = D(1 + N)
II. N+D+V> G
III. G = 10.D.V
D=1033 G= 10100
Googol Vigintilyon
V = 1063
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III