Üslü ifadeler

den hangisidir?
A) 9 10 +2.10¹ +5-10²
C) 8-10° +5-10-¹
S.AS
17:23 --2,2597S
0,06
40, 25
Şekil-1
Şekil-2
Şekil-3
Şekil-1’de verilen dikdörtgen şeklindeki kağıtların kısa kenarları birbirine ve Şekil-2’de verilen küpün bir ayrıt
uzunluğuna eşittir.
B) 9-109+7-10+5-10-²
D) 7-10° +1-10¹+2-102+5-10-³
-9,35_
Şekil 1’deki kağıtlar Şekil-2’deki gibi dik çakışacak şekilde üst üste konuluyor ve ortalarına küp şeklindeki kutu
konularak bu kağıtlarla küpün tüm yüzeyleri kaplanıyor.
OM Gº
Mavi renkli kağıdın kısa kenarları küpün üst yüzeyinde uç uca birleşirken kırmızı renkli kağıt küpün yan yüzey-
lerini tam olarak kaplamaya yetiyor.
Küpün bir ayrıt uzunluğu 5-3 m olduğuna göre kağıt şeritlerin toplam uzunluğunun metre cinsinden
bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A8-10-1
15,6-10-2
10,75
12,25
17,25
HO, 25
3
C) 5,6-10-¹
DI 65-10