Ülkemizde nüfus bakımından tenha olan yerler ve nedenleri

Ülkemizde nüfus bakımından tenha olan yerler ve nedenleri nedir?

Ülkemizde nüfus bakımından tenha olan yerler ve nedenleri nedir?

Cevap:

Türkiye’nin nüfus yoğunluğu ülkenin farklı bölgelerinde farklılık göstermektedir. Bazı bölgelerde nüfus yoğunluğu oldukça fazla iken bazı yerlerde ise nüfus oldukça seyrektir. Türkiye’de nüfus bakımından tenha olan yerler ve nedenleri şunlardır:

Doğu Anadolu Bölgesi: Türkiye’nin en seyrek nüfuslu bölgelerinden biri Doğu Anadolu Bölgesi’dir. Bölgenin dağlık ve engebeli yapısı, iklim şartları ve tarım için uygun olmayan topraklar nedeniyle nüfus seyrekliği yaşanmaktadır. Ayrıca bölgedeki sosyo-ekonomik koşullar da nüfusun azalmasına neden olmaktadır.

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin en büyük bölgesi olmasına rağmen nüfus yoğunluğu oldukça düşüktür. Bölgedeki iklim şartları ve arazi yapısı nedeniyle tarım ve hayvancılık faaliyetleri kısıtlıdır. Ayrıca bölgenin diğer bölgelere göre daha az ekonomik gelişmiş olması da nüfusun az olmasına neden olmaktadır.

Karadeniz Bölgesi: Türkiye’nin yeşil bölgesi olarak da bilinen Karadeniz Bölgesi, diğer bölgelere göre daha az nüfusa sahiptir. Bölgedeki dağlık ve engebeli arazi yapısı, tarım ve sanayi faaliyetleri için uygun olmayan topraklar, bölgedeki yerleşimleri sınırlamaktadır. Ayrıca bölgenin diğer bölgelere göre daha az ekonomik gelişmiş olması da nüfusun az olmasına neden olmaktadır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Türkiye’nin en sıcak ve kurak bölgesi olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, nüfus yoğunluğu açısından diğer bölgelere göre daha azdır. Bölgedeki toprakların büyük bir kısmı verimsizdir ve tarım faaliyetleri için uygun değildir. Ayrıca bölgedeki sosyo-politik sorunlar da nüfusun azalmasına neden olmaktadır.