Üçgende eşlikk

4
1000
Şekilde görülen üçgen şeklindeki raf sisteminde
toplam 3 paralel raf bulunmaktadır ve raf
sistemindeki raf boşluklarının toplam yüksekliği
36 cm dir. Bölmelerin yükseklikleri yukarıdan
aşağıya doğru sırasıyla 2, 3 ve 1 ile orantılıdır.
9
Ortadaki rafa bir şampuan şişesi koymak isteyen
Ali, şekilde görüldüğü gibi dikey olarak en fazla
kaç cm yükseklikte bir şampuan şişesini rafa
koyabilir?
A) 12
B) 18
C) 20
G
D) 21
E) 24