Üçgende eşlik

9
36
L
3----
4
A) 12
B) 18
B
C) 20
معه
BEDRAG
650
B) 28
Şekil 1
D) 21
ABCDEFG
-Zemin
C) 32
16
Zemin
Şekil 2
Şekildeki [AG] çubuğu D noktası etrafında
düzlemsel olarak dönebilmektedir. 6 eşit parçaya
bölünmüş bu çubuğun A noktası zemine temas
ettiğinde C noktasının zeminden yüksekliği 16 cm
olmaktadır.
E) 24
Buna göre, G noktası zeminden 16 cm yukarıda
olduğunda A noktasının zemine olan uzaklığı kaç
cm olur?
A) 20
D) 36 E) 40
ook sayı