Tyt türkçe sorusu


Kimi zaman, en büyük dostluklar tesadüflerle başlar. Deği- şik kişiliklerde ve zevklerdeki insanlar bir araya gelir ve or- tak yönlerini keşfedip bir anda kaynaşırlar. Bunun sonunda sabredenler dostlukta zirveyi yakalayabiliyorlar.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Ünlü daralması

B) Ünsüz değişimi

C) Ünsüz benzeşmesi D) Ulama

E) Ünlü düşmesi