Tyt sorusu

Sorunun ceva ne ve nasıl ? Cevap verirmisiniz lütfen

A B C
3x+10
cm
DE
Şekil -1
Şekil - 11
Şekil - I’de kırmızı ve mavi renkli iki adet sürgülü kapağı
olan bir gardrop verilmiştir. |AB| = 2|BC| dir.
C) 380
2x+5
cm
Şekil - Il’deki gibi kırmızı kapak sağa doğru
(3x + 10) cm ve mavi kapak sola doğru (2x + 5) cm
ilerletildiğinde iç kısımdaki kırmızı kapağın görünme-
yen kısmı 135 cm olduğuna göre, gardrobun uzunlu-
ğu kaç cm’dir?
A) 352
B) 364
D) 412
E) 448