Tyt matemat

Aşağıdaki tabloda bir kırtasiyede günlere göre satılan toplam kitap sayıları gösterilmiştir.

Günler

Pazartesi

Satılan Kitap Sayısı

2BC

Sali

2AC

Çarşamba

Salı günü satılan kitap sayısı çarşamba günü satı

2CA

lan kitap sayısından 27 fazla; pazartesi günü satılan kitap sayısı salı günü satılan kitap sayısından 50 fazladır.

2BC, 2AC ve 2CA sayıları üç basamaklı doğal

sayılar olduğuna göre, bu üç gün sonunda

toplamda en fazla kaç kitap satılmıştır?

Sayı çözümlemesi yaptık. Anlamadığın yeri sorabilirsin