Tyt biyoloji

Hayvansal bir hücrede gerçekleşen tepkimeler aşağıda gösterilmiştir.

n(x)

2

(n-1)H2O

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) X amino asitse Y proteindir.

B) 1 dehidrasyon, 2 hidroliz tepkimesidir.

C) X glikoz ise Y nişastadır.

D) X monosakkaritse Y polisakkarittir.

E) 1. tepkime gerçekleşirken bağ kurulur.