Tyt biyoloji yapar mısınız

Insan vücudunda,
I. maltoz,
II. laktoz,
III. selüloz,
IV. nişasta
moleküllerinden hangilerinin hidrolizi
gerçekleşebilir?
A) I ve II
B) III ve IV
C) I, II ve IV
D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV