Türkçe soruyu çözemedim detaylı anlatır mısınız

i
17. Kişisel algılarıma göre yaklaşık yirmi yıldan
1
bu yana zihinlerimize ulaşan uyaran sayısı
hızlanarak arttı. Bunların bir bölümü ülkemizdeki
toplumsal ve politik olaylara ilişkin ama beslenme
11
konusundaki çeşitli, bazen de çelişkili bilgiler
|||
örneğinde olduğu gibi, insanlar artık neyin
IV
kendileri için doğru olduğunu kavrayamaz oldular.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü
aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru
olarak verilmiştir?
A) İsim
B) Sifat
C) İsim
D) Sifat
E) İsim
Edat
Bağlaç
Bağlaç
Edat
Bağlaç
|||
Zarf
Zarf
Sifat
Zamir
Zamir
IV
Sifat
Zamir
Zamir
Zamir
Sifat