Türkçe sorusu

lüks kelimesi Türkçe’nin ses özelliklerinden kaçına uymaz
A 1
B 2
C 3
D 4