Türkçe 7.sınıf

Soru Fotoğrafı:

Soru Açıklaması:

Doğru Cevap:

Anılarda kalmak, anılarda iz bırakmak