Trigonometri 11. Sınıf

"T
B) 2
00
A COD B
Taşkın tatile gittiği bölgede şekildeki gibi kamp çadı-
rını kurmuş rüzgârdan etkilenmemesi için gergin tel-
ler ile E ve F noktalarından B köşesine sabitlemiştir.
O merkezli [AB] çaplı yarım daire şeklindeki çadırın
kapısı aynı merkezli [CD] çaplı yarım daire şeklinde-
dir. [OF] [AB], |OE|=|EF|, m(FBE)=a
Yukarıdaki verilere göre, tana ifadesinin değeri
kaçtır?
A) 3
D) E) ATO
CD/
11