Temel özdeşlik

 1. x² + sin²70 = 1 olduğuna göre, x aşağıdakilerden
  hangisi olabilir?
  A) - 1
  B) sin70 Inles C) - cos70
 2. Sınıf Matematik
  D) 0 E) 1
  A) 6
  √(a +a)² + (a-k)² = = 12²
  2(a-t) ² = 144
  5
 3. sinx – cosx = olduğuna göre (sinx + cosx)2 ifa-
  2
  desinin değeri kaçtır?
  B) 3
  N/W
  A) -2/20
  C) 7/7/2
  w/1
  D) 2/3/2
  E) //
  Test 3

sin²70 ifadesi 1 -cos^270 dir bunu yerine yazarsan sonuca gidebilirsin @Yaren_YILDIRIM