Tatil kitabı ödevim

Fasikul
dört-
sinde
alina-
arak
LADY
5. Fasikül
A)
a, b
C)
a, b
x. y
a 2ab-b
a b
x, y
Buna göre aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur?
x. y
a, b
x. Y
a.b
Yukarıda cebirsel ifadelerle ilgili bazı işlemler ve özdeşlikler özel olarak tanımlanmıştır. Serkan
bu işlemlerle aşağıdaki örnekte verildiği gibi çözümler yapmaktadır.
= (x² + 2xy + y²) - (x² - 2xy + y²) = x² + 2xy + y² - x² + 2xy-y²= 4xy
= 2xy
2
= (x - y)²-(x + y)²
a-2ab+b
a. b
B) x. y
(D)
(a-b)-(a+b)
a+b
x.y
Matemabl
x.y
= 20x² + y²)