Tam sayilar

=
A
O
Yanıtla…
ayılar
5.
işlemleri tamsayılarda tanımlanmıştır.
2
4
5 = 9
6 = 32
olarak veriliyor.
Buna göre a
hangisidir?
A) b + a²
0
D) (b-a)4
2
Fest 3
B) a² - b
3 = 1
b ifadesinin eşiti aşağıdakilerden
E) 2a + b
C) b²-a
↓ X
x