Takıldım yardım lütfen

 1. x gerçel sayısı için,
  x√x + 2√x + x√2+2√2
  2
  x² - 4
  göre, x kaçtır?
  olduğuna
  A) 5/20
  B) 5
  C) 10
  enop BAUB
  2
  √183010
  D)
  ok bell
  25 SINBY
  2
  E) 25

İki kare farkı formülünden yararlandık @AKt12