Spruyu çozemedim yardimci olurmusunuz acill

. ja 1 veya 7’den büyük, 10’dan küçük bir ger çek sayı ve n bir tam sayı olmak üzere a-10 gösterimine bilimsel gösterim denir.
25 m = 100
6
350
Aşağıda genişlikleri eşit iki rafı olan bir vitrin verilmiştir.
196
12,25 cm
24 deg
Bu vitrinin her bir rafina kendi içlerinde özdeş mavi ve yeşil toplar, raflann kenarlarına ve bir- birlerine birer noktada temas edecek biçimde diziliyor. Her bir rafında aynı renkteki toplann bulunduğu bu vitrinin üst rafında 16 mavi top. alt rafinda 10 yeşil top bulunmaktadır.
Buna göre yeşil toplardan bir tanesinin metre cinsinden genişliğinin bilimsel gös- terimi aşağıdakilerden hangisidir?