Soruyu yapamadım yardım ederseniz sevinirim

sorunun cevabı D

3
C) 3
Duygu, her biri 8 metre, Burou ise her bir 21 metre uzun
luğundaki çubuklan uç uca getirerek agaidako karder
oluşturmuşlardır.
Duygu’nun karesi
Burcu’nun karesi
Oluşturdukları karelerin çevre uzunluklan birbirine eşit ve
x ile y birer tam sayıdır.
A) -13
Buna göre, x + y toplamı aşağıdakilerden hangisi ola-
maz?
Addy
B) -9
C) 11
DY 17
51