Soruyu lütfen ayrıntılı atın

55
Sol

 1. adım
  Sayi Orüntüleri
  Yukanda verilen merdiven basamaklarına en üstten başlayarak belirtilen yönlerde sayılar yazılarak örüntü oluşturulacaktır.
  Tugba, merdivenin sol tarafına doğru 1’den başlayarak üçer üçer artan bir örüntüyü merdivenin basamaklarına yazacaktır.
  Al ise merdivenin sağ tarafına doğru 1’den başlayarak beşer beşer artan bir örüntüyü merdivenin basamaklarına yazacaktır.
  Tuğba en son basamağa 55 yazdığına göre Ali aynı hizadaki merdiven basamağına hangi doğal sayıyı yazmış olur?
  A) 31
  B) 66
  C) 91
  D) 116
 2. adım
  Sag
  uzunluktaki kibrit çöpleri kullanılarak aşağıda verilen şekildeki gibi birbirine bitişik kareler ile örüntü oluşturulmuştur.
 3. adım
  Kavrama
  Test-3
  yukarıda verilen örüntüyü 18. adıma kadar devam ettiriyor.
  aha sonra aynı kibrit çöpleriyle aşağıdaki gibi üçgenlerle bir örüntü oluşturuyor.