Soruyu çözer misiniz?

1 veya 1’den büyük, 10’dan küçük bir gerçek sayı ve n bir tam sayı olmak üzere a 10 gösterimi "bilimsel gösterim’dir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporda 1973-2020 yılları arasında Türkiye’nin

orman varlığını gösteren grafik aşağıda verilmiştir.

Grafik: Geçmişten Günümüze Türkiye Orman Varlığı

Orman Varlığı (x milyon ha)

2,29.105

22.9

Yıllar

2020

Buna göre 2020 yılında ülkemizdeki orman varlığının metrekare cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden

hangisidir? (1 ha=10 000 m)

A) 22,9-10