Soruyu anlamadım çözümü anlaşılır bir şekilde anlatırsanız sevinirim

Aşağıdaki şekilde her bir dairenin içine birbi- rinden farklı birer doğal sayı yazılacaktır. Bu sayılardan ikisi şekilde verilmiştir. Bulundukla- rı beşgenin köşelerindeki dairelerde yazan beş sayının çarpımına eşit olan K ve L sayıları ara- larında asaldır.

5

K

Buna göre K+L en az kaçtır?

A) 1440

B) 1649