Soruya yardımcı olur musunuz

“Bir millet erkek ve kadın denilen iki unsurdan meydana gelmiştir. Mümkün müdür ki toplumun bir parçasını ilerletelim ötekisinin geri kalmasini hoş görelim, mümkün müdür ki, toplumun yarısı topraga zincirle bağlı kalsın da öteki bölümü göklere yükselebilsin”.
Atatürk’ün bu sözünde ifade edilen sorun hangi gelişme ile büyük oranda ortadan kaldırılmıştır?
OA. Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun kabulü
B. Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
OC. Medreselerin kapatılması
OD. Hilafetin kaldırılması
E. Aşar’ın kaldırılması

Türk medeni kanunu ile kadfın erkek arasındaki farklılıklar kaldırıldı @gamze_dzyrt