Sorunun cevabı nedir?

 1. Türk kelimesi ilk kez aşağıdakilerin hangisinde millet adı
  olarak kullanılmıştır?
  A) Margos Antlaşması’nda
  B) Kuzey Şansi Antlaşması’nda
  C) Yenisey Yazıtlarında
  D) Orhun Yazıtlarında
  E) Karabalgasun Yazıtı’nda