Soruda zorlandım

İslam dünyasında çok önemli bilim ve kültür mer- kezleri ortaya çıkmış, bunlar insanlığa çok önemli katkılar sağlamışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu merkezler arasın- da yer almaz?

B) Bağdat

D) Selanik

-karekök

A) Buhara

C) Semerkant