Soruda yardımcı olutmusunuz?

alanı kaç cm²dir?
9 sayıların-
D) 72
19.
Ağaç türü
Çam
Ardıç
Kavak
Söğüt
288 m
Eldeki ağaç sayısı
5
10
18
32
Matematik
Yukarıda ölçüleri verilen dikdörtgen şeklindeki bahçenin etrafına köşelere de dikilmek koşuluyla
eşit aralıklarla ağaç dikilmek isteniyor. Dikilebilecek ağaç türlerinin çeşidi ve sayısı tabloda veri-
liyor.
Bahçenin etrafına aynı türden ağaçlar eldeki ağaç sayısından hiç artan olmayacak şekilde
dikildiğine göre hangi ağaç türü kullanılmıştır?
A) Çam
B) Ardıç
C) Kavak
D) Söğüt