Soru matematik

Murat bir kenar uzunluğu a cm olan sarı renkli kare kartonu, bir kenarı b cm olan kare şeklindeki 4 tane kırmızı renkli bant ile duvara yapıştırıyor. Bantların karton ile temas eden köşe noktaları kartonun kenarları üzerindedir. Ayrıca kartonun köşe noktaları ise bantların köşegenlerinin kesim noktasıdır.

Buna göre kartonun bantlar ile temas etmeyen bölgesinin alanını santimetrekare cinsin- den veren özdeşlik aşağıdakilerden hangisidir?