Soru görünüyor mu acaba

bi,
şünme
adlı
Dr. Kitap
Grafyanın
lik olarak
cuyan
ki
cuklar
da
sık
il ediyor.
anı
anlatısı,

7
cler
ani
ıyla
3
karşı
fkate
חוב
1

A
Belge Geral - Türkiye Geneli
25. Yurt genelinde yayın yapan bir derginin açtığı hikâye
yazma yarışmasına katılmak isteyen Berna Su, hikâyesine
şöyle bir başlangıç yapar:
“Sicim gibi yağmur yağıyordu, soğuk ve karanlıktı.
Arabamın radyosu slow bir şarkıyla eşlik ediyordu
yolculuğuma. Sokak lambalarına yaklaştıkça
aydınlık artıyor, ondan uzaklaşınca karanlık
koyulaşıyordu. Direklerin ucundaki ışıklar beyazdı.
yağmurun süzüldüğü direkler ışıltılıydı. Yol birazdan
bitecekti, evde beni bekleyen bir insan vardı.”
Babası, bu satırları okuduktan sonra
ona bir tavsiyede bulundu: “----”
Bu tavsiyeden sonra Berna Su, yazdıklarını
aşağıdaki gibi düzenler:
“Sicim gibi yağıyordu yağmur; soğuk ve karanlık gittikçe
koyulaşıyordu. Zihnimde biriken film müziklerini harekete
geçiren bu havada karamsarlığımın karası sokak
lambalarına yaklaştıkça griye hatta sarıya dönüyordu.
Onları geçtikçe yeniden kararıyordum. Direklerin
ucunda kefen rengi bir beyaz ışık vardı. Işık sarı olsaydı
belleğime yerleşen güzel anıları 'an’a getirebilirdi, sanı
ne de olsa sıcaktı, beyaz gibi karca, kefence soğuk
değildi. Yolun bitmesine az kalmıştı, beni bekleyen
insanın yoldan istediği ben miydim gerçekten?”
Bu parçadan hareketle Berna Su’ya babasının
verdiği tavsiye aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Hikâyede inandırıcılık, zaman ve mekån ögelerinin
belirgin bir şekilde verilmesine bağlıdır.
B)
Hikâyede dümdüz bir anlatımın yerine sanatlı, estetik
bir anlatım oluşturmalısınız.
C) Olayın geri plana atılıp duygu durumlarının ön plana
çıkarılması hikâyenin başarı formülüdür.
D) Mekâna ait unsurlarla kahramanın ruh hali arasında
ilişki kurarsan betimlemelerin eğreti durmaz.
E) Yazdığın hikâyenin arada kalmaması gerekir, olay
hikâyesiyse olaya, durum hikâyesiyse betimlemeye
ve şiirselliğe değer vermelisin.

cevap d gibi geldi bana çünkü betimlemelerini kendi ruh hali ile birleştirmiş