Soru cevap lazım

Aşağıdaki kare şekdindeld duvar 3 tane dikdörtgensel bir tane karesel bölgeye aynılmıştır. Tabloda ise bu bölmelerin bo-
yası için kullanılan boyanın 1 m²’sinin fiyat bilgisi verilmiştir.
12 m
M
12
24
8m
180 K
Buna göre bu duvanın bölmelerini boyamak için kullanılan boyalara ödenen ücretlerin dağılımını gösteren daire
grafiği verilenlerden hangisidir?
A)
B)
N
M
M 12
K 192
3m
24
N
M
Bolme
к
1 m² fiyatı (TL) 4
36
192 K
20%
L M N
6 24 16
N
184 K
L
12
24
N
M