Sorduğum sorular nerde bulabilirim

Doğrusal bir yolda hareket eden
bir cismin ivme - zaman grafiği şe-
kildeki gibidir.
t = 0 anındaki hızı v= 5 m/s olan
hareketlinin t = 6 saniye sonra-
ki hızı kaç m/s olur?
A) 6
B) 7
C) 8
3
0
-2
a (m/s²)
2
D) 9
t (s)
6
E) 10