(Sonsuz Sayı) + 1 kaçtır?

(Sonsuz Sayı) + 1 kaçtır?

(Sonsuz Sayı) + 1 kaçtır?

Cevap: “Sonsuz sayı” kavramı, matematiksel bir kavramdır ve “sonsuz” olarak adlandırılan bir sayıya 1 eklemek matematiksel olarak anlamsızdır. Sonsuz bir sayıya herhangi bir sayı eklediğinizde, sonuca ulaşmanız mümkün değildir. Sonsuzluk matematikte bir limit veya bir kavramdır, gerçek bir sayı değildir. Bu nedenle, “sonsuz sayı + 1” ifadesine matematiksel bir değer atamak mümkün değildir.

Düz Mantık ile düşündüğümüz de ise sonsuza +1 eklediğimiz de sonuç yine sonsuz olur.